26 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Mgr. Jaroslav Čížek

  • IČ: 60695919
  • Evidenční číslo u České advokátní komory: 9712
  • Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998
  • Samostatný advokát od roku 2003
  • Jazykové znalosti: německý jazyk – výborné
    Státní všeobecná jazyková zkouška na Státní jazykové škole v Brně v roce 1994
  • anglický jazyk – hovorově
  • Studijní pobyt: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) 1996/1997    

 

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby na území České republiky. Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Využívám své bohaté zkušenosti z praxe. Své klienty vedu k tomu, aby právním sporům předcházeli, přičemž vždy pečlivě zvažuji možnosti mimosoudního vyřešení právních sporů, se zohledněním ekonomických a časových faktorů případného soudního řízení.

Vyznávám individuální přístup ke každému klientovi, v maximální možné míře zohledňuji požadavky každého klienta.

Využívám moderní techniky jak při vedení kanceláře, tak i při komunikaci s klienty.

Kladu maximální možný důraz na diskrétnost při poskytování právních služeb.

Poskytuji právní služby v rámci území celé České republiky i německy hovořící klientele.