26 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Občanské právo

 • sepisování kupních, darovacích smluv, dohod o zřízení či zrušení věcného břemene včetně kompletního vyřízení převodu nemovitostí na katastrálním úřadě, včetně posuzování již vyhotovených předložených smluv, ověřování podpisů
 • sepisování nájemních smluv – byty, nebytové prostory, pozemky včetně řešení jejich změn a ukončování (výpovědi z nájmu, vyklizení, bytové náhrady, ukončování společného nájmu) včetně posuzování již vyhotovených předložených smluv
 • sepisování smluv o dílo včetně posuzování již vyhotovených předložených smluv
 • sepisování smluv o zápůjčce, smluv o zřízení zástavního práva včetně zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí včetně posuzování již vyhotovených předložených smluv
 • soudní vymáhání pohledávek, řešení závazků, vyjednávání a sepisování smluv o mimosmluvním vyřešení právních sporů
 • sepisování dalších smluv např. zprostředkovatelských, o důchodu, o sdružení, příkazních a jiných včetně posuzování již vyhotovených předložených smluv
 • řešení problematiky sousedských vztahů – posuzování problematických sousedských vztahů včetně jejich mimosoudního i soudního řešení
 • zakládání podílového spoluvlastnictví, jeho rušení včetně vypořádání jak soudní tak i mimosoudní cestou, řešení právních problému spoluvlastníků
 • sepisování závětí, listin o vydědění, zastupování dědiců v řízení před notářem a v soudním řízení
 • zastupování ve všech druzích občanského soudního řízení
 • sepisování návrhu na nařízení exekuce, zastoupení v exekučním řízení
 • a jiné