22 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Obchodní právo – společnosti

  • zakládání obchodních společností
  • změny obchodních společností,
  • sepisování společenských smluv a jejich změny
  • valné hromady – zápisy včetně promítnutí změny do obchodního rejstříku
  • agenda obchodního rejstříku
  • a jiné