25 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Obchodní právo

Obchodní právo – společnosti

 • zakládání obchodních společností
 • změny obchodních společností,
 • sepisování společenských smluv a jejich změny
 • valné hromady – zápisy včetně promítnutí změny do obchodního rejstříku
 • agenda obchodního rejstříku
 • a jiné

Obchodní právo – obchodně závazkové vztahy

 • sepisování všech druhů smluv (např. kupní, o dílo, úvěrová, mandátní, o zprostředkování a dalších)
 • sepisování směnek a uplatňování práv ze směnky
 • vymáhání pohledávek a řešení závazků
 • posuzování právních rizik podnikatelských záměrů
 • a jiné

Obchodní právo – insolvenční řízení

 • přihlášky pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení
 • sledování stavu insolvenčního řízení
 • a jiné