22 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Obchodní právo – obchodně závazkové vztahy

  • sepisování všech druhů smluv (např. kupní, o dílo, úvěrová, mandátní, o zprostředkování a dalších)
  • sepisování směnek a uplatňování práv ze směnky
  • vymáhání pohledávek a řešení závazků
  • posuzování právních rizik podnikatelských záměrů
  • a jiné
Zpět