26 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Pracovní právo

  • sepisování pracovních smluv, dohod o konání práce mimo pracovní poměr jejich změn a ukončování
  • pracovní poměr – posuzování všech vztahů včetně jeho ukončení
  • výpovědi z pracovního poměru včetně posuzování jejich platnosti
  • soudní a mimosoudní řešení nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • odpovědnost za škodu v pracovně právních vztazích a nároky zaměstnavatele a zaměstnance
  • manka a jejich vymáhání
  • vymáhání dlužné mzdy po zaměstnavateli
  • a jiné