26 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Rodinné právo

  • zastoupení v rozvodovém řízení (dohodnutý rozvod – manželé se na rozvodu dohodnou)
  • zastoupení v rozvodovém řízení (sporný rozvod – manželé se na rozvodu nedohodnou)
  • Zastoupení v řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem (svěření dětí do péče, stanovení výživného a jeho úprava, úprava styku s dětmi)
  • zastoupení v řízení o úpravu výživného zletilých dětí
  • zastoupení v řízení o stanovení výživného rozvedeného manžela
  • majetkové vypořádání manželů včetně sepisování smluv o vypořádání společného jmění manželů, vzájemné vyživovací povinnosti a společného bydlení
  • konzultace při uzavírání smluv mezi manžely a budoucími manžely
  • a jiné