26 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Úvod

Poskytuji právní služby od roku 1998 (s výjimkou trestního práva) ve všech oblastech práva, zejména práva

 • rodinné právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • správní právo

Zabývám se zejména:

 • sepisováním kupních smluv, včetně ověřování podpisů, provádění advokátní úschovy kupní ceny a zastupování před katastrálním úřadem
 • sepisováním dalších druhů smluv (např. darovací, věcná břemena)
 • poskytováním právních konzultací
 • zastupováním v rozvodovém řízení, v opatrovnickém řízení ( např. výživné a svěření nezletilých do výchovy)
 • realizací vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví
 • zastupováním před státními soudy a rozhodčími soudy (sepisováním žalob a zastupováním v řízení)
 • zastupováním ve věcech obchodního rejstříku (založení a změny společností)
 • zastupováním před správními orgány (katastrální, živnostenského a další úřady)
 • vymáháním pohledávek