25 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Správní právo

  • řízení před katastrálním úřadem
  • řízení před živnostenským úřadem
  • řízení před stavebním úřadem
  • řízení v občanských záležitostech (např. trvalý pobyt, evidence obyvatel)
  • řízení před inspektorátem práce
  • zastupování ve správním soudnictví
  • a jiné